TDR Legure

KEMIJSKI LABORATORJI

Osnovna dejavnost Kemijskega laboratorija je kakovostno in racionalno izvajanje dogovorjenih laboratorijskih storitev za TDR LEGURE d.o.o. in za zunanje naročnike, da bodo lahko razvijali, proizvajali in prodajali tržnim zahtevam prilagojene proizvode.

Kemijski laboratorij pri izvajanju storitev upošteva zahteve standardov SIST EN ISO/IEC 17025:2005 Splošne zahteve za usposobljenost preizkuševalnih in kalibracijskih laboratorijev in SIST EN ISO 9001:2008 Sistem vodenja kakovosti.

 

  

lab1   

Zainteresirane stranke prijazno vabimo na naslov:

mag. Jelica Kac, vodja Kemijskega laboratorija
T: 02 673 06 07 F: 02 673 06 01
e-pošta: jelica.kac@tdrlegure.si